طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه a voracious appetite به فارسی a voracious appetite یعنی چه

a voracious appetite


اشتهاى زياد،حرص

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها