معنی و ترجمه کلمه a weary gait به فارسی a weary gait یعنی چه

a weary gait


راه رفتنى که حاکى ازخستگى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها