معنی و ترجمه کلمه a wholesale dealer به فارسی a wholesale dealer یعنی چه

a wholesale dealer


عمده فروش ،سقط فروش ،بنکدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها