طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه abasia به فارسی abasia یعنی چه

abasia


بدگامى( ابازى)،(طب )عدم همکارى عضلات محرکه
روانشناسى : بدگامى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها