معنی و ترجمه کلمه abate به فارسی abate یعنی چه

abate


فروکش کردن ،کاستن ،تخفيف دادن ،رفع نمودن ،کم شدن ،اب گرفتن از(فلز)،خيساندن( چرم)،(حق ).غصب يا تصرف عدوانى ،بزورتصرف کردن ،کاهش ،تنزل ،فرونشستن
عمران : فروکش کردن
بازرگانى : تخفيف دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها