طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه abatement به فارسی abatement یعنی چه

abatement


کاهش الودگى ،کاهش ،تخفيف ،فروکش ،جلوگيرى ،غصب
زيست شناسى : الودگى کاهى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها