طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه abnormal به فارسی abnormal یعنی چه

abnormal


استثنائى ،نابهنجار،انرمال ،غير عادى ،ناهنجار
عمران : غيرعادى
معمارى : غير عادى
شيمى : نابهنجار
روانشناسى : نابهنجار
بازرگانى : غير عادى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها