معنی و ترجمه کلمه abort به فارسی abort یعنی چه

abort


صرف نظر کردن ،سقوط کردن موشک يا هواپيما،ناموفق ،سقوط کردن ،عدم موفقيت درانجام ماموريت ،بچه انداختن ،سقط کردن ،نارس ماندن ،ريشه نکردن ،عقيم ماندن ،بى نتيجه ماندن
کامپيوتر : خاتمه غير عادى
علوم هوايى : متوقف کردن يک سلسله عمليات در حال اجراء
علوم نظامى : انصراف از ماموريت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها