طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه abscise به فارسی abscise یعنی چه

abscise


(ر ).جدا کردن طول روى محور مختصات

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها