طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه absolute ceiling به فارسی absolute ceiling یعنی چه

absolute ceiling


علوم هوايى : حداکثر ارتفاع نسبت بسطح دريا که هواپيما ميتواند تحت فشار استاندارد شرواز افقى و متعادلى داشته باشد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها