معنی و ترجمه کلمه absorption tower به فارسی absorption tower یعنی چه

absorption tower


شيمى : برج جذب

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها