طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه absurdity به فارسی absurdity یعنی چه

absurdity


پوچى ،چرندى ،مزخرف بودن
روانشناسى : پوچى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها