طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accidental fall به فارسی accidental fall یعنی چه

accidental fall


ضربه فنى اتفاقى( کشتى)
ورزش : ضربه فنى اتفاقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها