طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accidental war به فارسی accidental war یعنی چه

accidental war


جنگ ناگهانى
علوم نظامى : جنگ اتفاقى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها