طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acclimate به فارسی acclimate یعنی چه

acclimate


)=acclimatize : vt.(به اب و هواى جديد خو گرفتن ،مانوس شدن
علوم نظامى : به اب و هواى جديد خو گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها