طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accommodating به فارسی accommodating یعنی چه

accommodating


تطبيق ،موافقت ،جا،منزل ،مناسب ،خوش محضر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها