طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accompaniment به فارسی accompaniment یعنی چه

accompaniment


مشايعت ،ضميمه ،(مو ).ساز يا اواز همراهى کننده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها