معنی و ترجمه کلمه accompanying cargo به فارسی accompanying cargo یعنی چه

accompanying cargo


علوم نظامى : بار همراه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها