طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accomplish به فارسی accomplish یعنی چه

accomplish


انجام دادن ،بانجام رساندن ،وفا کردن(به)،صورت گرفتن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها