طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accordingly به فارسی accordingly یعنی چه

accordingly


بنابراين ،از اينرو،از همان قرار،بر طبق ان ،نتيجتا،بالنتيجه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها