طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accuracy compulsion به فارسی accuracy compulsion یعنی چه

accuracy compulsion


روانشناسى : وسواس دقت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها