طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accuracy life به فارسی accuracy life یعنی چه

accuracy life


عمر قانونى لوله جنگ افزار،(برحسب تعداد گلوله)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها