معنی و ترجمه کلمه accuracy score به فارسی accuracy score یعنی چه

accuracy score


روانشناسى : نمره دقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها