طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acetylize به فارسی acetylize یعنی چه

acetylize


استيل شدن ،داراى ريشه ء )-CH3( کردن
شيمى : استيل دار کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها