طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه achromatize به فارسی achromatize یعنی چه

achromatize


رنگ ناپذير کردن ،بى رنگ کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها