طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acid acceptor به فارسی acid acceptor یعنی چه

acid acceptor


اسيد پذير
شيمى : پذيرنده اسيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها