طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acid radical به فارسی acid radical یعنی چه

acid radical


(ش ).ريشه با بنيان اسيدى ،راديکال اسيدى
شيمى : ريشه اسيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها