معنی و ترجمه کلمه acid reaction به فارسی acid reaction یعنی چه

acid reaction


شيمى : واکنش اسيدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها