طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acid test به فارسی acid test یعنی چه

acid test


ازمايش قدرت پرداخت ،محک ،وسيله ء ازمايش ،امتحان با اسيد
بازرگانى : ازمون درجه نقدينگى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها