طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acid-base catalysis به فارسی acid-base catalysis یعنی چه

acid-base catalysis


شيمى : خاصيت اسيدى - بازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها