معنی و ترجمه کلمه acknowledge به فارسی acknowledge یعنی چه

acknowledge


تاييد کردن ،اعلام وصول کردن ،شماره اعلام وصول ،اعلام نشانى کردن ،قدردانى کردن ،اعتراف کردن ،تصديق کردن ،وصول نامه اى را اشعار داشتن
علوم نظامى : اعلام معرف کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها