معنی و ترجمه کلمه acr به فارسی acr یعنی چه

acr


پيشونديست مشتق از کلمه يونانى Akro- يا Akr- که بمعنى( بالاى )و( انتهايى )و( ارتفاعى )و( نهايى )ميباشد و با کلمات ترکيب ميشود مانند Acro-Carpous : که بمعنى 'داراى ميوه در راس ' است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها