طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acre foot به فارسی acre foot یعنی چه

acre foot


يک جريب اب 1233/5( متر مکعب اب)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها