طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acrimoniously به فارسی acrimoniously یعنی چه

acrimoniously


به تندى ،بتلخى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها