معنی و ترجمه کلمه acrimoniously به فارسی acrimoniously یعنی چه

acrimoniously


به تندى ،بتلخى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها