طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acrimoniousness به فارسی acrimoniousness یعنی چه

acrimoniousness


تلخى ،تندى ،درشتى ،بد خلقى ،سخن زننده ،زخم زبان

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها