طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acrogamy به فارسی acrogamy یعنی چه

acrogamy


(گ.ش ).جايگيرى تخم در انتهاى کيسه ء جنينى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها