طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه acroterium به فارسی acroterium یعنی چه

acroterium


يکى از زواياى رئوس مثلثى شکل سردر عمارت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها