معنی و ترجمه کلمه action agent به فارسی action agent یعنی چه

action agent


مسئول اقدام در مورد هدفها
علوم نظامى : مسئول تقويم و تفسير هدفها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها