طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه active participial abjective به فارسی active participial abjective یعنی چه

active participial abjective


صفت اسم فاعلى ،اسم فاعلى که بطورصفات بکار رود

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها