معنی و ترجمه کلمه activity coefficient به فارسی activity coefficient یعنی چه

activity coefficient


شيمى : ضريب فعاليت
ورزش : ضريب فعاليت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها