طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه activity quotient به فارسی activity quotient یعنی چه

activity quotient


روانشناسى : بهر فعاليت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها