طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه activity sampling به فارسی activity sampling یعنی چه

activity sampling


روانشناسى : نمونه گيرى از فعاليت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها