طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه actual damage به فارسی actual damage یعنی چه

actual damage


بازرگانى : خسارت واقعى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها