معنی و ترجمه کلمه actual obligated space به فارسی actual obligated space یعنی چه

actual obligated space


علوم نظامى : محل يا جا در بارگيرى دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها