طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه actual state of affairs به فارسی actual state of affairs یعنی چه

actual state of affairs


اوضاع فصلى ،اوضاع کنونى ،وضع فعلى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها