طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه actual total loss به فارسی actual total loss یعنی چه

actual total loss


بازرگانى : کل زيان وارده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها