طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه actuation به فارسی actuation یعنی چه

actuation


بکار اندازى ،تحريک ،بکارگمارى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها