طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه adaptation kit به فارسی adaptation kit یعنی چه

adaptation kit


جعبه ابزار تطبيق
علوم نظامى : جعبه وسايل تطبيق دهنده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها