طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه adaptation level به فارسی adaptation level یعنی چه

adaptation level


روانشناسى : سطح انطباق

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها