معنی و ترجمه کلمه adaption به فارسی adaption یعنی چه

adaption


سازوارى ،انطباق ،توافق ،سازش ،مناسب ،تطبيق ،اقتباس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها